Privacy Policy

TiM S.A. nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek informacji przekazanych przez użytkowników serwisu, chyba że zostanie do tego zobowiązany na podstawie stosownego zarządzenia organu władzy publicznej wydanego w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie dane osobowe lub dane instytucji przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych znajdujących w serwisie internetowym tim-wina.com.pl lub poczty e-mail nie są przedmiotem obrotu handlowego, z wyłączeniem potwierdzenia subskrypcji dostępnej w serwisie tim-wina.com.pl. 

 W przypadku zamówienia Winelettera subskrybent potwierdza, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych TiM S.A. oraz w celu i w zakresie niezbędnym do wysłania Winlettera za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 Serwis internetowy tim-wina.com.pl nie zbiera w automatyczny sposób informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego. Użytkownik może konfigurować obsługę plików cookies, w tym zablokować pliki. Zablokowanie działania plików cookies może powodować ograniczenie funkcjonalności serwisu. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies użytkownik może uzyskać w sekcji ,,Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej.

Serwis tim-wina.com.pl wykorzystuje pliki cookies do zbierania i analizy danych wynikających z logów systemowych.

Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu tim-wina.com.pl przez operatora serwisu – TiM S.A. z siedzibą Bielsku-Białej (43-382) przy ul. T. Regera 111. Oprócz operatora, pliki cookies mogą być wykorzystywane przez partnerów współpracujących z operatorem

TiM S.A. nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki zamieszczone w serwisie internetowym tim-wina.com.pl

Administratorem Danych jest TIM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej pod adresem: ul. T.Regera 111, 43-382 Bielsko – Biała, REGON: 002406887. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w TIM S.A. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iodo@tim-wina.com.pl.

Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, lub do momentu wycofania zgody użytkownika, w sytuacjach, w których jego zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Podanie przez użytkownika serwisu danych osobowych jest dobrowolnea ich niepodanie, nie będzie wiązało się z negatywnymi konsekwencjami.

Odbiorcą danych osobowych użytkowników serwisu będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody prze jej cofnięciem.

Użytkownik serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);