Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

Szanowni Państwo,w imieniu Prezesa Zarządu, Pana Mariusza Glenszczyka, uprzejmie zawiadamiamy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA na dzień 2 października 2023 o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. T. Regera 111 w Bielsku – Białej. Porządek obrad znajdą Państwo w załączeniu.