Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Zarządu, Pana Mariusza Glenszczyka, uprzejmie zawiadamiamy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA na dzień 22 lutego 2023 o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. T. Regera 111 w Bielsku – Białej. Porządek obrad znajdą Państwo w załączeniu.