News

TiM S.A. Solidarny z Ukraina

TIM S.A. stanowią ludzie, dla których pryncypialne wartości mają kluczowe znaczenie w życiu, dlatego od zawsze pokój, równość i jedność są istotą funkcjonowania naszej organizacji. Firma stawia na rozwój, sprzeciwia się dyskryminacji, koncentruje swoją uwagę na człowieku, jako największym dobru.
Zaistniała sytuacja w Ukrainie nie pozwala nam przejść obojętnie wobec ludzkiego cierpienia.
Jeszcze bardziej otwieramy nasze serca i pokłady empatii w stosunku do całego narodu ukraińskiego. Ze szczególną troską podchodzimy do osób starszych i matek, które doświadczone codziennymi problemami podjęły bohaterski krok przemierzenia wielu kilometrów, aby dotrzeć do bezpiecznej przystani i ochronić swoje dzieci.
Od dłuższego czasu Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak w odpowiedzialny i skuteczny sposób zaangażować się w działania niosące realną pomoc dla uchodźców?
Wsłuchując się w potrzeby osób pracujących w naszej organizacji i przybywających do Polski rodzin, nasza Spółka postanowiła realizować program pomocy w dwóch kluczowych obszarach. Otoczyliśmy opieką nasze koleżanki i kolegów z pracy, obywateli Ukrainy, zapewniając im wsparcie natury medycznej w obszarze diagnostyki i opieki zdrowotnej, specjalistycznych leków oraz sprzętu medycznego. Wdrożyliśmy również program łączenia rodzin poprzez sprowadzenie wskazanych osób z Ukrainy. Wspieramy i jesteśmy czynnym uczestnikiem Projektu ZUZA realizowanego z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i placówkach opiekuńczych. Idea ta została rozszerzona o zupełnie Nowy Obszar, który obejmuje wsparcie uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji na skutek działań wojennych na terenie Ukrainy. W ramach inicjatywy pomocą zostaną objęci cudzoziemcy z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież z placówek opiekuńczych oraz wszystkie osoby, które wymagają wsparcia, a systemowe propozycje nie zaspokajają ich potrzeb. Obecnie zakres współpracy obejmuje działania związane z pomocą psychoterapeutyczną i opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci przybywających z domów dziecka oraz rodzin zakwaterowanych na terenie Uzdrowiska Ustroń.
Dobro drugiego człowieka jest dla Spółki TiM najważniejsze i z mocą podkreślamy, iż szacunek do drugiej osoby sprawia, iż możemy być ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu.

09.03.2022

Polecamy

Mogą Ci się też spodobać: